30VELLFIRE

フロントフラップスポイラー

¥48,000

サイドフラップデフューザー

¥58,000

リアアンダーフラップスポイラー

¥48,000

上記3点セット

フロントフラップスポイラー、サイドフラップデフューザー、リアアンダーフラップスポイラー

¥140,000

フロントフラップスポイラー単色塗装

¥68,000

フロントフラップスポイラー2色塗装

¥75,000

サイドフラップスポイラー単色塗装

¥88,000

サイドフラップスポイラー2色塗装

¥95,000

リアフラップスポイラー単色塗装

¥68,000

リアフラップスポイラー2色塗装

¥75,000

単色塗装3点セット

¥210,000

2色塗装3点セット

¥230,000

対応グレード

Z、ZA、ZG、ZAG